Cofnij

Rezerwaty przyrody na terenie Słowińskiego Parku Narodowego

Na terenie Słowińskiego Parku Narodowego znajdują się następujące rezerwaty przyrody:

-Rezerwat przyrody Gardnieńskie Lęgi- faunistyczny rezerwat ścisły o powierzchni 209 ha, znajdujący się nad wschodnim brzegiem jeziora Gardno. Ochronie rezerwatu podlegają miejsca lęgowe i żerowiska batalionów, biegusów, brodźców, kaczek, mew i rybitw

-Rezerwat przyrody Jezioro Dołgie Małe- obejmuje jezioroDołgie Małe położone na obszarze Wybrzeża Słowińskiego. Jeziora Dołgie Małe o powierzchni 6,3 ha jest najmniejszym i najpłytszym jeziorem w Słowińskim Parku Narodowym. Jest ono bezodpływowym jeziorem sródleśnym, powstałym w wyniku odcięcia zatoki Jeziora Gardno w dużej mierze na skutek ruchu wydm z północy i północnego zachodu. Dno jeziora jest płaskie i muliste. Linia brzegowa o długości ok 1 km jest słabo rozwinięta.Wzdłuż południowego brzegu ciągnie się pas torfowiska przejściowego, w którym występują m.in. rosiczka okrągłolistna, żurawina błotna, wełnianka wąskolistna i czermień błotna. Jezioro otoczone jest borem nadmorskim, jedynie do północnego brzegu przylega bór bagienny i ols. Las dochodzi praktycznie do brzegu jeziora, oczeret wystepuje jedynie w jego środkowych, najlepiej oświetlonych częściach.W zatokach jeziora występuje żabiściek pływający, osoka aloesowata oraz grzybień biały. Zaobserwowano także gąbkę słodkowodną.

-Rezerwat przyrody Kluki-leśny rezerwat przyrody o powierzchni 738 ha. Ochronie rezerwatu podlegają znajdujące się u zachodniego brzegu jeziora Łebsko rozległe kompleksy leśne borów bagiennych i brzeziny bagiennej. Najbliższą miejscowością są Kluki.

-Rezerwat przyrody Klukowe Buki -leśny rezerwat ścisły. Ochronie rezerwatu podlega znajdujący się u zachodniego brzegu jeziora Łebsko las bukowy. Najbliższymi miejscowościami są Kluki i Łokciowe.

-Rezerwat przyrody Klukowe Lęgi -faunistyczny rezerwat ścisły o powierzchni 171 ha. Rezerwat jest położony nad północno-zachodnim brzegiem jeziora Łebsko, na trasie wiosennych i jesiennych przelotów ptaków. Ochronie rezerwatu podlegają miejsca lęgowe i żerowiska batalionów, biegusów, brodźców, kaczek, mew i rybitw. Najbliższe miejscowości to Czołpino i Przybynin.

-Rezerwat przyrody Mierzeja - wydmowo-leśny rezerwat ścisły. Ochronie rezerwatu podlega pasmo zalesionych wydm znajdujących się na obszarze mierzei Łebskiej oddzielających jeziora Łebsko i Gardno od akwenu Morza Bałtyckiego (od Łeby do Rowów). Występują tu stanowiska specyficznych i rzadkich odmian roślin nadmorskiego pasa ochronnego.

-Rezerwat przyrody Moroszka - florystyczny rezerwat ścisły. Ochronie rezerwatu podlega stanowisko rzadko występującej w Polsce maliny moroszki. Rezerwat jest położony nad małą rzeką Pustynką na południe od miejscowości Kluki.

-Rezerwat przyrody Wyspa Kamienna - ścisły rezerwat faunistyczny obejmujący małą wysepkę na jeziorze Gardno (o powierzchni 0,6 ha). Ochronie rezerwatu podlegają miejsca lęgowe kormorana czarnego i mewy srebrzystej. Najbliższe miejscowości to Rowy i Gardna Wielka.

Źródło: Wikipedia, " Co warto wiedzieć o przyrodzie województwa słupskiego", "Osobliwości przyrodnicze województwa słupskiego"

Lokalna Organizacja Turystyczna Ustka i Ziemia Słupska
ul. Marynarki Polskiej 71, 76-270 Ustka

tel/fax: (59) 814 71 70

e-mail: biuro@lot.ustka.pl

Numer Konta:
78 9315 0004 0000 0068 2000 0010

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Strona internetowa opracowana przez Lokalną Organizację Turystyczną „Ustka” i Ziemia Słupska
Strona współfinansowana z środków Gminy Miasto Ustka