Cofnij

Rezerwat Buczyna nad Słupią

"Buczyna nad Słupią" jest leśnym rezerwatem przyrody leżącym w pasie Pobrzeża Słowińskiego, ok. 2 km. na południe od centrum Ustki.

 Zajmuje fragment pradoliny rzeki Słupi pomiędzy trasą kolejową relacji Ustka – Słupsk ze stacją Mokrzyca a korytem Słupi i miejscowością Wodnica. Założony w 1987 r. rezerwat dzisiaj swoim zasięgiem obejmuje 18,82 ha obszaru leśnego nad rzeką Słupią - początkowo był o prawie hektar większy, jednak w wyniku przeprowadzonych w późniejszym czasie dokładnych pomiarów geodezyjnych jego powierzchnia zmniejszyła się do stanu obecnego. Główną przyczyną dla której założono rezerwat było objęcie ochroną ok. 100-letniego lasu bukowego, który jest jednym z ostatnich zachowanych na Pomorzu fragmentów pierwotnego lasu, w szczególności, niezwykle rzadko spotykanej żyznej buczyny niżowej. Na terenie rezerwatu również wiele innych gatunków fauny i flory znalazło schronienie, w tym wiele gatunków rzadkich i zagrożonych, także z czerwonych list. Krajobraz urozmaicają tu także inne zbiorowiska roślinne takie jak: kwaśna buczyna niżowa, ols środkowoeuropejski, łęg wiązowo-dębowy oraz grąd bukowo-dębowo-grabowy. Występują tu m. in. brzoza brodawkowata i dąb szypułkowy, rośliny zielne takie jak: kokorycz wątła, kruszczyk szerokolistny, złoć pochwolistna, bluszcz pospolity, konwalia majowa, perłówka jednokwiatowa, marzanka wonna, oraz niezwykle piękny włosienicznik rzeczny. Florę rezerwatu dodatkowo wzbogacają występujące na stanowiących przeszło 13 % powierzchni rezerwatu obszarach bagiennych fitocenozy szuwaru manny mielec, szuwaru trzcinowego oraz szuwaru z mozgą trzcinowatą. Największą osobliwością rezerwatu są potężne buki rosnące kępami na zboczach doliny niekiedy po kilkanaście pni w jednej kępie. Wody rzeki Słupi stanowią schronienie i korytarz ekologiczny dla wielu gatunków ryb, m.in łososia, minoga rzecznego, troci wędrownej-różniącej się genetycznie od swoich kuzynek. Nurt wartko wijącej się rzeki podcina prawy brzeg przez co jest bardzo stromy a różnica wysokości pomiędzy dnem doliny a jej krawędzią dochodzi do 12 metrów. Warto zaznaczyć, że rezerwat "Buczyna nad Słupią" ze względu na różnorodność cennej fauny i flory należy do jednego z 21 siedlisk w projektowanym specjalnym obszarze ochrony siedlisk "Dolina rzeki Słupi", w ramach europejskiego programu ochrony przyrody w krajach Unii Europejskiej Natura 2000. Z Ustki do rezerwatu leśnego można dojść czerwonym lub żółtym szlakiem turystycznym. Szlak czerwony jest odcinkiem europejskiego „Szlaku Wybrzeże” którego cała długość ma blisko 5000 kilometrów. „Nasz” odcinek o długości 86 km nazwano „Nadmorski”. Natomiast szlak żółty nazywany „Szlakiem Wybrzeża” ma długość 95 km. Przez "Buczynę nad Słupią" biegną także szlak rowerowy : "Ustka - Swołowo" o długości 19 km oraz szlak kajakowy rozpoczynający się nad jeziorem Gowidlińskim a kończący w Ustce o długości 124,7km. Aby ułatwić zwiedzanie, w 1999 r. w rezerwacie utworzono 2-kilometrową ścieżkę przyrodniczą z 5 przystankami. Rezerwat „Buczyna nad Słupią” jest miejscem interesującym pod względem geomorfologicznym zasługującym na szczególną uwagę i ochronę. Urzekający krajobraz,malownicze zakola nieustannie rzeźbione przez rzekę, unikatowa roślinność oraz mnogość występującej tu fauny tworzą to miejsce wyjątkowym i wartym odwiedzenia.

Lokalna Organizacja Turystyczna Ustka i Ziemia Słupska
ul. Marynarki Polskiej 71, 76-270 Ustka

tel/fax: (59) 814 71 70

e-mail: biuro@lot.ustka.pl

Numer Konta:
78 9315 0004 0000 0068 2000 0010

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Strona internetowa opracowana przez Lokalną Organizację Turystyczną „Ustka” i Ziemia Słupska
Strona współfinansowana z środków Gminy Miasto Ustka