Cofnij

Słowiński Park Narodowy

Słowiński Park Narodowy jest jednym z 23 parków narodowych w Polsce i jednym z 2 parków nadmorskich.

Został on utworzony dla zachowania w niezmienionym pięknie systemu jezior przymorskich, bagien, torfowisk, łąk, nadmorskich borów, i lasów, a przede wszystkim wydmowego pasa mierzei z unikatowymi w Europie wydmami ruchomymi. O randze i wartości przyrodniczej SPN świadczy fakt umieszczenia go w międzynarodowej sieci obszarów chronionych takich jak:
HELCOMBSPA, Światowy Rezerwat Przyrody czy obszar wodno-błotny Ramsar.Z turystycznego punktu widzenia Słowiński Park Narodowy to miejsce, gdzie można zobaczyć nadmorski las, ogromne, przybrzeżne jeziora, bagna i torfowiska, świętą górę, latarnię morską, zabytkową wieś, niemiecki poligon rakietowy, ale przede wszystkim "pomorską pustynię", czyli wcześniej wspomniane wędrujące wydmy. Niewiele jest takich miejsc, gdzie można cieszyć się tak dużą różnorodnością turystycznych atrakcji.

Teren parku w przeszłości stanowił zatokę morską. Ukształtowanie parku wynika z działalności lądolodu skandynawskiego i późniejszej działalności Morza Bałtyckiego. Lądolód pozostawił pasmo wzgórz morenowych, które od południa i zachodu otaczają teren parku. Najwyższe wzniesienie morenowe Rowokół (115 m n.p.m.) stanowi punkt widokowy na cały park.

Mierzeja Gardneńsko-Łebska zbudowana jest w całości z piasku wyrzucanego na plażę przez fale morskie. Wyrzucany na plażę piasek, osuszany przez słońce i wiatr, wywiewany jest dalej w głąb lądu. W wyniku tego procesu powstały wydmy ruchome. Największy obszar wydmowy znajduje się na Mierzei Łebskiej, a jego powierzchnia wynosi ok. 500 ha. Wydmy osiągają wysokość ponad 30 m n.p.m. i przenoszone wiatrem wędrują z szybkością 3-10 m w ciągu roku.

Wędrujące wydmy wraz z 4 płytkimi przymorskimi jeziorami stanowią osobliwość na skalę europejską. Największymi z nich są jeziora: Łebsko (7140 ha, maksymalna głębokość 6,3 m), Gardno (pow. 2468 ha, maksymalna głębokość 2,6 m) i Dołgie Wielkie (146 ha, maksymalna głębokość 2,9 m). Przez teren parku przepływa 7 rzek, z których największe to Łeba i Łupawa.

Najbardziej charakterystyczny dla parku jest strefowy układ roślinności stanowiący naturalny ciąg sukcesyjny, który przebiega równolegle od brzegu morskiego w głąb lądu, oraz obejmuje zespoły od pionierskich i inicjalnych zbiorowisk piaskowych po nadmorskie bory bażynowe. Flora roślin naczyniowych liczy ok. 850 gatunków, z których 50 podlega ochronie gatunkowej. Do ciekawszych zbiorowisk roślinnych należą rozległe torfowiska typu wysokiego i przejściowego oraz torfowiska niskie i łąkowe. Ogólem na terenie parku potwierdzono występowanie 46 zespołów roślinnych. Dominującą wśród kręgowców grupę zwierząt w parku stanowią ptaki, których na jego terenie stwierdzono 257 gatunków, w tym 150 gatunków lęgowych. Bogactwo awifauny spowodowane jest różnorodnością środowisk przyrodniczych oraz położeniem parku na trasie wiosennych i jesiennych przelotów. Niedostępność terenu sprawia, że w ciągu prawie całego roku ptactwo znajduje tu miejsce do gniazdowania czy wypoczynku w czasie przelotów. Do najcenniejszych gatunków ptaków należy zaliczyć takie gatunki jak: bielik, orlik krzykliwy, orzeł przedni, puchacz, kruk, łabędzie i liczne gatunki kaczek. Wśród ssaków liczne są jelenie, sarny, dziki, jenoty i zające.

Park nazwę swą zawdzięcza grupie ludności Kaszubskiej - Słowińcom, którzy niegdyś zamieszkiwali podmokłe, niedostępne, nieatrakcyjne gospodarczo tereny. W miejscowości Kluki znajduje się skansen, w którym prezentowana jest bogato kultura tej grupy etnicznej. Na terenie parku oznakowanych jest 140 km pieszych szlaków turystycznych, które przebiegają przez najbardziej charakterystyczne przyrodniczo i krajobrazowo tereny. Nad jeziorami usytuowane są wieże i pomosty widokowe, natomiast wzdłuż szlaków turystycznych wiaty, zadaszenia, ławki itp. Dla zmotoryzowanych turystów udostępnione są zagospodarowane parkingi. Na terenie parku dozwolona jest tylko turystyka krajoznawcza. Jeziora parku wyłączone są z ruchu turystycznego za wyjątkiem trasy żeglugowej Łeba - Kluki na jeziorze Łebsko, gdzie prowadzony jest przewóz turystów łodzią o napędzie elektrycznym (aktualna informacja w w punkcie it w Ustce- 59 814 71 70, przewozy prowadzone są sezonowo).

Park udostępniany jest od 01.05-30.09 od wschoru do zachodu slońca,
Bilety wstępu: dorośli 6,00 pln, ulgowy 3,00 pln. od 1.10 do 30.04 park można odwiedzać również od wschodu do zachodu słońca- wstęp wolny
tel.(59) 81 17 204, Dyrekcja Parku w Smołdzinie

Latarnia morska Czołpino na wysokości 55- metrowej wydmy, z wieży której podziwiać można piękno roztaczającego się dookoła SPN.Od maja do sierpnia czynna w godz. 10.00- 19.00. W innych terminach wymagana jest rezerwacja telefoniczna. Bilet wstępu 3,00 pln, ulgowy 2,00 pln. tel.(59)8117345
Rowokół
- góra wznosząca się nad okolicą (115 m n.p.m.) z wieża widokową.Czynna od 1 maja do 30 września. Bilet wstępu: 4,00 pln, ulgowy 2 pln.
Muzeum Przyrodnicze SPN
z ekspozycją bogatego świata roślin i zwierząt z plaż, wydm, wód morskich i jezior. W sezonie (od 1 maja do 30 wrzesnia) czynne codziennie od godz. 9.00 do 17.00, poza sezonem (od 1 października do 30 kwietnia) wymagana jest rezerwacja telefoniczna w Dyrekcji SPN. Bilet wstępu:
-dorośli 6zł,
-uczniowie szkół i studenci, emeryci i renciści, osoby niepełnosprawne, żołnierze służby czynnej 3,00 zł.
tel. (59) 8117204

Wyrzutnia rakiet - napotykamy na nią w połowie drogi na wydmy . Jest to tajny niemiecki poligon z 1940 roku . Miejsce to wybrano ze względu na słabe zaludnienie oraz sporą odległość od wojsk alianckich. Był to poligon doświadczalny , na którym testowano rakiety i przeprowadzano próby różnego rodzaju bomb , które zrzucano przeważnie na jez. Łebsko. Większość budowli poligonu wysadzono w powietrze, przed wkroczeniem na te tereny wojsk radzieckich . Przetrwał jeden bunkier , w którym obecnie mieści się muzeum . Zwiedzający mogą obejrzeć w nim wystawę fotograficzną , stare dokumenty i plany poligonu. Większość eksponatów znajduje się na zewnątrz, pod gołym niebem są to m.in.: szkła pancerne z okien bunkrów , lej startowy dla rakiet , elementy broni i wojskowy motocykl, a także resztki polskich wyrzutni rakiet meteo. Przy muzeum czynny jest sklepik z pamiątkami i punkt małej gastronomii . Po zwiedzeniu poligonu mała wąska dróżka znajdująca się obok sklepiku zaprowadzi nas do wieży widokowej , z zachwycającą panoramą na morze, wydmy i jezioro.

Źródło:

www.lot.ustka.pl, www.slowinskipn.pl, www.pomorskie.travel, www.leba.pl

Lokalna Organizacja Turystyczna Ustka i Ziemia Słupska
ul. Marynarki Polskiej 71, 76-270 Ustka

tel/fax: (59) 814 71 70

e-mail: biuro@lot.ustka.pl

Numer Konta:
78 9315 0004 0000 0068 2000 0010

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Strona internetowa opracowana przez Lokalną Organizację Turystyczną „Ustka” i Ziemia Słupska
Strona współfinansowana z środków Gminy Miasto Ustka