Cofnij

Kamera na żywo w Porcie Rowy

Kamera na żywo w Porcie Rowy

W Rowach została uruchomiona kamera internetowa, przekazujaca widok na kanał portowy.

Obraz kamery internetowej w Rowach można oglądać, wpisując do przeglądarki adres: http://rowy.webcamera.pl/. Można też wpisać adres strony usteckiego LOT-u (www.lot.ustka.pl) lub gminy Ustka (www.ustka.ug.gov.pl). Partnerami technicznymi tego przedsięwzięcia są firmy Systemy i WebCamera.

Zapraszamy!!

Lokalna Organizacja Turystyczna Ustka i Ziemia Słupska
ul. Marynarki Polskiej 71, 76-270 Ustka

tel/fax: (59) 814 71 70

e-mail: biuro@lot.ustka.pl

Numer Konta:
78 9315 0004 0000 0068 2000 0010

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Strona internetowa opracowana przez Lokalną Organizację Turystyczną „Ustka” i Ziemia Słupska
Strona współfinansowana z środków Gminy Miasto Ustka