Cofnij

Karta dużej rodziny

Wójt Gminy Ustka planuje w 2014 roku wprowadzić Program pod nazwą ?Karta Dużej Rodziny? zmierzający do poprawy warunków życiowych rodzin wielodzietnych z naszego terenu.

   W programie uczestniczyć będą rodziny wielodzietne, w tym rodziny zastępcze zamieszkałe na terenie Gminy Ustka, składające się z rodziców (jednego rodzica) mających na utrzymaniu troje lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub do 25 roku życia w przypadku kontynuowania nauki w szkole lub szkole wyższej. Szacunkowa liczba rodzin wielodzietnych na terenie Gminy Ustka wynosi około 75 rodzin.

Karta ma na celu promocję modelu rodziny wielodzietnej i jej pozytywnego wizerunku. Wprowadzi system zniżek oraz dodatkowych uprawnień, a jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z szerokiego katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej, transportowej czy usługowej oferowanej przez gminę czy też inne podmioty z terenu gminy a także przez prywatnych przedsiębiorców.

W związku z powyższym wszystkie zainteresowane podmioty zapraszamy do współpracy poprzez zaproponowanie swoich usług i produktów z ulgą lub zwolnieniem dla posiadaczy Karty. Potwierdzeniem przystąpienia do Programu będzie porozumienie określające warunki współpracy.

Zachęcamy do udziału w programie, dzięki czemu zwiększy się grono klientów, wzmocni się wizerunek firmy, poprawi jej rozpoznawalność wśród mieszkańców, a tym samym dla posiadaczy Karty będzie to zachęta do korzystania z przywilejów i wsparcie domowych budżetów.

Samorząd zapewnia promocję firmy poprzez umieszczenie informacji o udzielonych rabatach, adres i link do strony internetowej na stronie instytucji samorządu terytorialnego, w lokalnej, gminnej prasie, na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy Ustka.

Propozycje współpracy można składać na adres e-mail Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustce: gops@ustka.ug.gov.pl w terminie do 31 marca 2014 roku. Wszelkich informacji dotyczących programu udzielają pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustce pod nr tel. 059 8 147-197, oraz e-mail: gops@ustka.ug.gov.pl

Powodzenie przedsięwzięcia skutkować będzie przedłużeniem Programu „Karta Dużej Rodziny” na kolejne lata. Program „Karta Dużej Rodziny” to skuteczne narzędzie wspierania rodzin wielodzietnych oraz kształtowanie obrazu, że duża rodzina to powód do dumy.

 

Lokalna Organizacja Turystyczna Ustka i Ziemia Słupska
ul. Marynarki Polskiej 71, 76-270 Ustka

tel/fax: (59) 814 71 70

e-mail: biuro@lot.ustka.pl

Numer Konta:
78 9315 0004 0000 0068 2000 0010

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Strona internetowa opracowana przez Lokalną Organizację Turystyczną „Ustka” i Ziemia Słupska
Strona współfinansowana z środków Gminy Miasto Ustka