Cofnij

Kościół filialny p.w. "św. Mikołaja" w Zimowiskach

Najważniejsze informacje: Wzmiankowany już w 1356 roku. Wieża pozostała z pierwotnego kościoła. Prawdopodobnie w XVII wieku uległa zmianie jej górna część.

Zmieniono także kształt otworów okiennych korpusu. W końcu XIX wieku dobudowano od północy ramie transeptu. Późnorenesansowy ołtarz i empory boczne z 1614 roku zostały ufundowane przez ówczesnych właścicieli majątku w Zimowiskach, rodzinę Winterfeld.

Kościół usytuowany jest obok drogi Ustka- Słupsk niedaleko XIX wiecznego pałacyku. Kościół jest najstarszym obiektem sakralnym w okolicy. W kościele znajdują się dwa XVII-wieczne epitafia rodziny von Winterfeldt. Zachowała się tu pokrywa ich krypty , skrywającej prawdopodobnie m.in. Szczątki Borharda v. Winterfeldta, ściętego w 1485 roku w Sławnie (był rabusiem) pod bramą słupską. Kościół w Zimowiskach jest murowany (być może w jego murach znajdują się fragmenty dawnej świątyni gotyckiej), salowy z wieżą zachodnią i przybudówką północną z początku XX wieku. U dołu wieży wmurowany kamień z młyna spalonego na rozkaz księcia Bogusława X. Nad wejściem do kościoła widoczne są gotyckie okna zamurowane w czasie remontu. Zimą 1996 roku natrafiono na 3 dębowe deski z wypisanymi złotymi literami nazwiskami poległych. Deski od II wojny światowej leżały na strychu średniowiecznej kościelnej wieży. Tablice znów zawisły w 2001 roku w świątyni pod wieżą, obok kamiennych nagrobków rycerzy z rodu von Winterfeld. Najstarsza z tablic upamiętnia 6 mieszkańców parafii, którzy zginęli prawie 200 lat temu w wojnach napoleońskich. Obok kościoła znajdował się dawniej cmentarz z licznymi ozdobnymi, żeliwnymi krzyżami. Niestety kilkanaście lat temu został zlikwidowany. Koło kościoła znajduje się lipa o ponad 5 metrowym obwodzie. Kościół został poświęcony 14.12.1958 roku, kościół przynależy do parafii Ustka- Najświętszego Zbawiciela.

 

Lokalna Organizacja Turystyczna Ustka i Ziemia Słupska
ul. Marynarki Polskiej 71, 76-270 Ustka

tel/fax: (59) 814 71 70

e-mail: biuro@lot.ustka.pl

Numer Konta:
78 9315 0004 0000 0068 2000 0010

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Strona internetowa opracowana przez Lokalną Organizację Turystyczną „Ustka” i Ziemia Słupska
Strona współfinansowana z środków Gminy Miasto Ustka