Cofnij

Kącik edukacji przyrodniczo-leśnej w Orzechowie

Kącik zlokalizowany jest niedaleko Ośrodka Leśnik.

W Orzechowie Morskim funkcjonuje „Kącik" edukacji przyrodniczo-leśnej, gdzie przy pomocy barwnych tablic zapoznać można się ze znaczeniem lasu w przyrodzie i w życiu człowieka, funkcjonowaniem ekosystemów leśnych, prowadzeniem wielofunkcyjnej gospodarki leśnej oraz innymi zagadnieniami dotyczącymi lasu. Także do celów turystyczno-edukacyjnych udostępniona jest zwiedzającym wieża widokowo-przeciwpożarowa w Orzechowie Morskim.

Lokalna Organizacja Turystyczna Ustka i Ziemia Słupska
ul. Marynarki Polskiej 71, 76-270 Ustka

tel/fax: (59) 814 71 70

e-mail: biuro@lot.ustka.pl

Numer Konta:
78 9315 0004 0000 0068 2000 0010

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Strona internetowa opracowana przez Lokalną Organizację Turystyczną „Ustka” i Ziemia Słupska
Strona współfinansowana z środków Gminy Miasto Ustka